Politica de Confidentialitate

REGULAMENTUL 679/2016

DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. Ardeleana Travel S.R.L. își defășoara activitatea în conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care este aplicat în întreaga Uniune Europeană din 25 mai 2018.

S.C. Ardealeana Travel S.R.L., prelucrează date cu caracter personal pentru informarea dumneavoastră, în scop de marketing și publicitate, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale ce îi revin ca prestator de servicii turistice. Aceste date se află în baza de date a S.C. Ardelana Travel S.RL., ca urmare a unor corespondențe anterioare de solicitare de informații sau ca urmare a demersurile necesare organizării călătoriilor dumneavoastra (contracte de servicii turistice, rezervări cazare, documente de transport / transfer, inclusiv documente legale privind deplasări în alte țări).

Vă rugăm să ne comunicați decizia dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal, bifând una din opțiunile de mai jos:

  o   Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal
  o   Nu sunt de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Pentru dezabonare ulterioară vă puteți exercita dreptul de a vă retrage acest consimțământ prin trimiterea unei cereri in acest sens la adresa de email ardeleanatravel@gmail.com

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contact aici: ardeleanatravel@gmail.com, 0269-244344.

Regulamentul 679/2016 definește următoarele concepte astfel (extras):

  • date cu caracter personal = orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  • prelucrare = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Regulamentul 679/2016 stipulează următoarele drepturi ale persoanelor vizate (extras):

 

Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor personale referitoare la dumneavoastră.

Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale

Dreptul la acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat, dacă le-am obţinut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.

Dreptul la portabilitate: Începând cu data de 25 mai 2018 aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.

Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră.

Dreptul la obiecție: Puteți obiecta – în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

Dreptul de a depune o reclamație: Puteți depune o reclamație la autoritatea de supraveghere a protecției datelor personale: anspdcp@dataprotection.ro

 

REGULAMENTUL 679/2016

DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. Ardeleana Travel S.R.L. își defășoara activitatea în conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care este aplicat în întreaga Uniune Europeană din 25 mai 2018.

Vă informăm că prin completarea formularului de solicitarea a unei oferte personalizate datele dumneavoastră de contact (nume și prenume, email, număr de telefon) vor fi înregistrate și stocate în baza noastră de date, cu scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează în baza interesului legitim al S.C. Ardealana Travel S.R.L. de a vă comunica informațiile solicitate. Destinatarul acestor date este S.C. Ardeleana Travel S.R.L., iar perioada de stocare / păstrare este stabilită pe durata corespondenței, pe durata contractuală, dacă este cazul, sau se poate încheia la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile legale.

Mai multe informații privind REGULAMENTUL 679/2016 DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL găsiți aici www.ardeleanatravel.ro

 

Vă mulțumim!

…………………………….